Editör / Yayın Kurulu

Editör (Editor)

Dr. Öğr. Üyesi Engin ÇAKIR

Editör Yardımcısı (Assistant Editor)

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Cansu Gök KISA

Dr. Öğr. Üyesi Gülşah SEZEN AKAR

Editorial Assistance/Editoryal Sekreterya

Arş. Gör. Ümit KACIR

Yayın Kurulu (Editorial Board)

Prof. Dr. Muhsin ÖZDEMİR (ADÜ)

Prof. Dr. Mehpare TİMOR (İÜ)

Prof. Dr. Ali ÖZDEMİR (DEÜ)

Prof. Dr. Onur ÖZVERİ (DEÜ)

Prof. Dr. Yusuf KADERLİ (ADÜ)