BUSINESS, ECONOMICS & MANAGEMENT RESEARCH JOURNAL

BEMAREJ(LINKEDIN+KAPAK)

Business, Economics and Management Research Journal – BEMAREJ , altı ayda bir yayınlanan,  teorik ve/veya uygulamalı özgün makaleleri yayınlayan hakemli, bilimsel bir dergidir.

Dergimizde işletme, iktisat, kamu yönetimi, maliye, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi, ekonometri bilim dallarında yazılar yayınlanmaktadır. Ayrıca yukarıdaki alanlarla ilgili disiplinler arası (felsefe, sosyoloji, hukuk vb.) yazılar da değerlendirme sürecine alınır. Dergimize Türkçe, İngilizce dillerinde çalışmalar gönderilebilir. Gönderilen makaleler için herhangi bir gönderme veya işlem ücreti alınmamaktadır.

BEMAREJ yılda en az iki kez yayımlanan hakemli bir dergidir. Her bir cilt iki sayı içerir. BEMAREJ’de yer alan makalelerde ileri sürülen iddia, görüş ya da düşünceler yazarlara aittir. Editörlerin resmi görüş ve düşüncelerini yansıtmaz.